Go Back   The Game Homepage Forums > Development > Game Ideas

Reply
 
LinkBack Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 03-30-2013, 01:08 PM
Banned
Electric Can Opener
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 360
hoan8333 is an unknown quantity at this point
Default ???? Mr.Tr* 0937300081 Nh?n dang tin qu?ng cáo lên m?ng

D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t chuyên nghi?p giá r? Mr. Tr* 0937300081

D?ch v? dang tin rao vat , dang tin rao vat nha dat giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? qu?ng cáo, dang tin rao v?t giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo giá r?, d?ch v? dang tin rao v?t, d?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t, d?ch v? dang tin qu?ng cáo
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t chuyên nghi?p uy t*n giá r? - Mr. Tr* 0937300081
Dich vu dang tin rao vat, dang tin rao vat nha dat giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo giá r? - Mr. Tr* 0937300081
Dich vu dang tin qu?ng cáo rao vat, dang tin rao vat nha dat gia re - Mr. Tri 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo trên m?ng giá r?- Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo nh* d?t giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t lên m?ng giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t trên m?ng giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo trên m?ng giá r?- Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo lên m?ng giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo trên m?ng giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t chuyên nghi?p giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin rao v?t hi?u qu? giá r? Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t giá r? - Mr. Tr* 0937300081
Dich vu dang tin quang cao gia re - Mr. Tri 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo trên m?ng giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin rao v?t chuyên nghi?p giá r? - Mr. Tr* 0937300081
Dich vu dang tin gia re - Mr. Tri 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo online dang tin rao v?t giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin trên google, dang tin rao giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? marketing online gia re - Mr. Tri 0937300081
Dich vu marketing online gia re - Mr. Tri 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t b?t d?ng s?n chuyên nghi?p giá r? - Mr. Tr* 0937300081
Dich vu dang tin quang cao rao vat bat dong san chuyen nghiep gia re - Mr. Tri 0937300081
D?ch v? dang tin rao v?t chuyên nghi?p uy t*n giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin rao v?t giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin rao v?t chuyên nghi?p giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t nh* d?t chuyên uy t*n giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t nh* d?t chuyên nghi?p giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t nh* d?t uy t*n giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t nh* d?t giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t chuyên nghi?p uy t*n giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t chuyên nghi?p giá r? - Mr. Tr* 0937300081
D?ch v? Dang tin Qu?ng cáo chuyên nghi?p uy t*n giá r? - Mr. Tr* 0937300081D?ch v? dang tin qu?ng cáo rao v?t giá r? Mr. Tr* 0937300081

Bán h*ng Online dang tr? th*nh phuong pháp kinh doanh ng*y c*ng hi?u qu?. Cá nhân b?n dang có nh?ng s?n ph?m mong mu?n bán ra th? tru?ng. B?n có quá nhi?u vi?c ph?i l*m! b?n không có nhi?u th?i gian d*nh cho vi?c dang tin lên các trang thuong m?i di?n t?, rao v?t hay forum. Vì v?y hi?u qu? bán h*ng không th? nâng cao. T?i sao b?n không nghi d?n m?t phuong th?c khác m* s?n ph?m c?a b?n v?n du?c qu?ng bá m?t cách r?ng rãi. T?i sao b?n không d?n v?i chúng tôi, chúng tôi s? l*m ph?n vi?c dó giúp b?n d? dua s?n ph?m c?a b?n nhanh chóng lên TOP 10 google.


GÓI 1
- Chi ph* : 800.000 VND / 01 tháng
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 300 tin m?i ng*y.
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI 2
- Chi ph* : 1.300.000 VND / 01 tháng
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 500 cho tin m?i ng*y.
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI 3
- Chi ph* : 1.900.000 VND / 01 tháng
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 800 cho tin m?i ng*y.
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI 4
- Chi ph* : 3.000.000 VND / 01 tháng
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 1300 tin m?i ng*y.
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI 5
- Chi ph* : 4.500.000 VND / 01 tháng
- Biên so?n n?i dung tin dang.
- 2,000 tin m?i ng*y.
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

GÓI 6
- Chi ph* : 6.500.000 VND / 01 tháng
- Biên so?n n?i dung tin dang
- 3,000 tin m?i ng*y.
- Báo cáo th?ng kê h*ng ng*y.

Quý khách h*ng có nhu c?u vui lòng liên h?:

Mr.Tr*: 0937300081


+ H?p d?ng 03 tháng gi?m 5%
+ H?p d?ng 06 tháng gi?m 10%
+ H?p d?ng 12 tháng gi?m 15%


+ V?i m?i gói chúng tôi d?u th?c hi?n d?y d? m?i ch?c nang cho quý khách h*ng: Báo cáo d?y d? n?i dung tin cho khách h*ng, thay d?i n?i dung v* ch?n website theo yêu c?u c?a khách h*ng.
+ Phù h?p v?i Cá Nhân, Doanh Nghi?p l?n nh? bán s?n ph?m ho?c qu?ng bá thuong hi?u lâu d*i trên Internet.
Reply With Quote
  #2  
Old 04-05-2013, 10:32 AM
Banned
Electric Can Opener
 
Join Date: Mar 2013
Posts: 360
hoan8333 is an unknown quantity at this point
Default

Bảng hiệu, Hộp đn

Bảng hiệu, Hộp đn Quận Tn Bnh

LM BẢNG HIỆU, HỘP ĐN QUẬN 1, QUẬN 2, QUẬN 3, QUẬN 4, QUẬN 5, QUẬN 6, QUẬN 7, QUẬN 8, QUẬN 9, QUẬN 10, QUẬN11, QUẬN 12, THỦ ĐỨC, TN BNH, G VẤP, PH NHUẬN, BNH THẠNH


- HỘP ĐN


Chuyn Nhận:TƯ VẤN - THIẾT KẾ - THI CNG


_ BẢNG HIỆU, HỘP ĐN QUẢNG CO TRN MỌI CHẤT LIỆU.


_ SẢN XUẤT: ĐN NEONSIGN, BẢNG ĐN LED, LED ĐỔI MU.


_ THIẾT KẾ & THỰC HIỆN: PAN – MẶT DỰNG ALUMMINIUM – CHỮ NỔI: ĐỐNG, INOX, MICA . . .


NHẬN GIA CNG

1/ Bảng Hiflex: In kỹ thuật số trn Bạt Hiflex, Căng trn khung sắt (Vung 20-30, sơn chống rỉ), Viền Thanh V nhm. ( 180.000đ/1m )


2/ Bảng Hiflex C Lt Tn (dy 0.3mm): In kỹ thuật số trn Bạt Hiflex, Căng trn khung sắt (Vung 20-30, sơn chống rỉ), Viền Thanh V nhm. ( 230.000đ/1m )


3/ Bảng Tn Dn Decal: Dng Tn dy 0.8-1.2mm, Căng trn khung sắt (Vung 20-30, sơn chống rỉ), Viền Thanh V nhm, dn nội dung bằng đềcal ngoi trời. ( 300.000đ/1m )


4/ Hộp Đn 1 mặt, 2 mặt: In KTS trn bạt Hiflex xuyn sng, Căng trn khung sắt (Vung 20-30, sơn chống rỉ) hng hộp đn lt tn (rộng 12.5-20cm), Viền Thanh V nhm, Đặt đn Neon bn trong (3 bng/1m). ( 550.000đ/1m )


5/ Bảng Alu, (Chữ nổi Mica, decal, inox, Form) cho cc Đại L: Alu PVDF hoặc PE, khung sắt chịu lực (13*26, Vung 20-30, sơn chống rỉ) gắn gip m hoặc phay rong bắn silicone trang tr. ( 450.000đ/1m )


6/ Ốp Mặt Dựng Alu: Alu PVDF hoặc PE, khung sắt chịu lực (13*26, Vung 20-30, sơn chống rỉ) gắn gip m hoặc phay rong bắn silicone trang tr. ( 550.000đ/1m )7/ chữ nổi Mica: Mica Đi Loan, khng phai mu, dầy 2.5mm, cắt cmc. ( 650.000đ/1m )


8/ chữ nổi Inox: Inox trắng, đồng dầy 3.2 ( 0.8mm) sử dụng ngoi trời khng phai mu . ( 2.500.000đ/1m - 3.300.000đ/1m )


9:chữ nổi Alu: Alu PVDF hoặc PE, khng phai mu, dầy 2.5mm, cắt cmc, dy 3.0, độ nhm 0.12 ( 700.000đ/1m )


10/ Đn Led siu sng : Led tron trong, trn đục, Ovan chữ chạy theo muốn, mặt Mica đen 2.5mm cắt cmc. ( 1.800đ/1con )


11/Chữ bằng đn neon sign: C 7 mu, ng 12mm . ( 100.000đ/1m )

1. In băng rn gi rẻ

2.Dịch vụ pht tờ rơi

Treo băng rn HCM | Treo băng rn cực rẻ | Treo băng rn TPHCM | Treo Cờ Phướn | Treo băng rn TPHCM |
[size=4]Phát tờ rơi,phat to roi,dịch vụ phát tờ rơi,treo bang ron,treo băng rôn
In băng rn | In băng rn gi rẻ | Xưởng in băng rn | Treo băng rn BCV | Giấy php treo băng rn |

Treo băng rn,xin giấy php treo băng rn,treo bang ron gia re TREO BĂNG RÔN, BANNER, CỜ PHƯỚN or PHAT TO ROI|PHÁT TỜ R*I TPHCM|NHẬN PHÁT TỜ R*I|TREO BĂNG RÔN|TREO BANG RON [url=http://www.treobangron.org/[/url]
http://www.treocophuon.com/
Nh*n treo băng rôn quảng cáo,trung tâm treo băng rôn giá rẻ

IN BĂNG RN - TREO BĂNG RN ĐT: 08.668.36359 INBANGRONGIARE.COM
Reply With Quote
Reply

Tags
dang tin quang cao, dang tin rao vat, dich vu dang quang cao, dich vu dang tin gia re, dich vu dang tin rao vat

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Please support this website by checking out our sponsors!

All times are GMT. The time now is 11:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2007, Crawlability, Inc.